Výstavba terminálu letiska Bratislava

Dodávka a montáž elektomechanickej časti stavby, vrátane realizačných projektov

Nainštalovali sme 2 334 kusov sprinklerových hlavíc, vďaka čomu je približne 28 000 m² chráneného priestoru, čo predstavuje viac ako polovicu úžitkovej plochy terminálu letiska Bratislava.

Výstavba terminálu letiska Bratislava Vzhľadom k tomu, že niekdajší terminál letiska Bratislava bol kapacitne nevyhovujúci a nezodpovedal potrebám a vývojovým trendom v leteckej doprave, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky rozhodlo o výstavbe nového terminálu. Výstavbou sa zvýšila prepravná kapacita cestujúcich približne z 1 mil. ročne na 4,2 mil. ročne. Výstavba terminálu sa realizovala v rokoch 2009 – 2012, kde skupina BK participovala tak, že zabezpečovala dodávku a montáž elektromechanickej časti stavby, vrátane realizačných projektov. Konkrétne spoločnosť realizovala nasledujúce činnosti: preložky oznamovacích káblov, preložky optických káblov, preložky nízko napäťových a vysoko napäťových káblov, výstavbu areálového osvetlenia a preložky podzemného kolektora.

Rozsah spolupráce Na termináli bola vykonaná dodávka a montáž chladiaceho zariadenia, vzduchotechniky, silnoprúdových rozvodov, stabilného hasiaceho zariadenia, odvodu dymu a tepla, orientačného systému, nabíjacej stanice akumulátorových vozíkov a trafostanice. Nainštalovali sme 5,85 MW inštalácií elektrickej energie, záložné systémy elektrickej energie s celkovým záložným výkonom 960 kVA a približne 1,9 km optických sietí slúžiacich pre komunikáciu medzi jednotlivými technológiami terminálu. Ďalej náš tím odborníkov nainštaloval približne 5 400 m zaizolovaných rozvodov potrubia chladiacej vody a 4 kusy à 950 kW chillerov s celkovým výkonom 3,8 MW. Okrem týchto činností bolo zabezpečené aj odpadové hospodárstvo. V rámci inžinierskych objektov sa realizovala montáž káblových rozvodov nízkeho a vysokého napätia, verejného osvetlenia a káblovodov.

Napriek skráteným, iba sedem mesačným lehotám realizácie diela, sme dodržali oba termíny uvedenia do prevádzky pre 1. aj 2. etapu výstavby terminálu letiska Bratislava. Tým sme prispeli k zvýšeniu štandardu, kapacity vybavovaných cestujúcich a v neposlednom rade k zvýšeniu bezpečnosti letiska.

%

Vďaka nainštalovaniu záložného zdroja elektrickej energie pri výpadku elektrického prúdu dokáže fungovať približne 15 % najnutnejších bezpečnostných technológií potrebných pre prevádzku terminálu.

%

Nainštalovali sme viac ako 400 kusov LED svietidiel, čo predstavuje približne 28 % úspory elektrickej energie na hlavnom osvetlení v porovnaní s halogénovými reflektormi.

Výzvy projektu

Termín realizácie
Za 14 mesiacov skupina BK dokázala ukončiť kompletnú MEP inštaláciu na ploche 41 000 m², spĺňajúcu najprísnejšie kvalitatívne kritériá vyžadované v odvetví leteckej prepravy.

Ľudský faktor
Zabezpečenie dodávky a montáže elektromechanickej časti projektu si vyžadovala zabezpečiť zo strany skupiny BK kvalitný a dostatočne veľký tím odborníkov, ktorý bol zárukou kvality vykonávaných prác počas oboch etáp výstavby.

Flexibilita
Výstavba terminálu letiska Bratislava, ako aj každý náš realizovaný projekt je pre nás dôležitý, preto dobrá organizácia a vzájomná kooperácia medzi jednotlivými oddeleniami skupiny BK je prvoradá, pretože od nich závisí bezproblémový priebeh poskytovaných činností a spokojnosť zákazníka.

Vďaka nainštalovaniu 36 vetracích klimatizačných jednotiek, výmena vzduchu v termináli predstavuje 624 000 m³ za hodinu.

Rozloha úžitkovej plochy terminálu je približne 41000 m², z toho viac ako polovica je chránená vodným stabilným hasiacim systémom.

Nainštalovali sme 5,85 MW inštalácií elektrickej energie a záložné systémy elektrickej energie s celkovým záložným výkonom 960 kVA.

V súčasnosti sa za najviac trendy a zároveň najmodernejšiu technológiu osvetlenia bezpochyby považuje LED osvetlenie. Za uplynulých niekoľko rokov zaznamenala táto technológia obrovský progres v rámci jej všetkých kľúčových ukazovateľov a vlastností, či už hovoríme o farbe svetla, intenzite osvetlenia, úspore energie, životnosti, rozmeroch a v neposlednom rade o dizajne.

Galéria obrázkov k projektu

BK logo

Spoločnosť BK na základe svojich dlhoročných skúseností prináša svojim klientom komplexné a efektívne riešenia v oblasti technológií budov v súlade s európskymi a svetovými štandardmi. Spoločnosť BK má viac ako 25 ročnú históriu a svoje služby poskytuje okrem Slovenska aj na zahraničných trhoch.

Sociálne siete