UniCredit Bank

Technická správa a údržba nehnuteľností v rámci celej SR

Doba referencie: od 2018

Počet objektov

Naše služby

 • Obsluha, revízie a prehliadky kotolní
 • Revízie elektroinštalácie, bleskozvodov a trafostaníc
 • VZT, chladenie, protipožiarné klapky, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, MaR
 • Výťahy, automatické dvere, brány, rampy, mreže
 • Odpadové hospodárstvo, životné prostredie
 • Upratovanie, starostlivosť o zeleň
 • Požiarna ochrana, BOZP, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarných uzáverov
 • Profylaxie UPS, dieselagregáty
 • Energetický manažment
 • Administratívne činnosti, reporting
 • Preventívna údržba
 • Mimoriadna údržba
 • Drobné a stredné opravy
BK logo

Spoločnosť BK na základe svojich dlhoročných skúseností prináša svojim klientom komplexné a efektívne riešenia v oblasti technológií budov v súlade s európskymi a svetovými štandardmi. Spoločnosť BK má viac ako 25 ročnú históriu a svoje služby poskytuje okrem Slovenska aj na zahraničných trhoch.

Sociálne siete