Nehnuteľnosti a technické zariadenia Slovak Telekom

Komplexná technická správa objektov, zariadení a majetku

Inventarizujeme pre klienta 54 600 položiek majetku každé dva roky. Popri tom dokážeme skontrolovať približne 13 000 elektrických spotrebičov s pohyblivým prívodom dvakrát ročne.

Nehnuteľnosti a technické zariadenia spoločnosti Slovak Telekom História spolupráce so Slovak Telekom sa začala písať v roku 2003, kedy sme spoločnosti poskytovali technickú prevádzku a údržbu nehnuteľností na strednom Slovensku. Neskôr bola spolupráca prerušená a od septembra 2011 opäť obnovená s tým, že pôsobnosť poskytovania služieb sa rozšírila na územie celej Slovenskej republiky. Zároveň bolo rozšírené aj portfólio poskytovaných služieb o komplexnú technickú správu nehnuteľností a o celý komplex podporných činností, prostredníctvom ktorých klientovi pomáhame optimalizovať prevádzkové náklady a odbremeňovať klienta od činností, ktoré priamo nesúvisia s jeho hlavným predmetom podnikania. V súčasnosti spravuje skupina BK pre klienta približne 2 700 nehnuteľností od malých technologických objektov až po veľké administratívne budovy.

Rozsah spolupráce Slovak Telekom je našim typickým zákazníkom, ktorému poskytujeme širokú paletu služieb v oblasti facility managementu a ktorý svoje podporné činnosti kompletne outsourcuje. Okrem preventívnej a operatívnej údržby nehnuteľností a technických zariadení, drobných a stredných opráv, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a 24 hodinového dispečingu zabezpečujeme aj zefektívnenie podporných procesov, ktoré vhodným nastavením znižujú náklady klienta. Patrí sem manažment priestorov, upratovacie a čistiace práce vrátane letnej a zimnej údržby, energetický manažment, správa majetku, podpora pri predaji nehnuteľností a správa technickej dokumentácie. Klientovi umožňujeme prístup na špeciálny softvér pre facility management, vďaka ktorému má možnosť on-line sledovať priebeh odstraňovania jednotlivých incidentov od ich nahlásenia až po ich odstránenie. Navyše pre tím skupiny BK má tento softvér ďalšiu výhodu, ktorou je možnosť prehľadnej evidencie nehnuteľností, technických zariadení, majetku, spotreby energie a technickej dokumentácie klienta.

Prepojením špecializovaných služieb, a to energetického manažmentu, správy priestorov, opráv a modernizácie technických zariadení pomáhame klientovi každoročne minimalizovať náklady na prevádzku budov.

%

Plánovaním a organizáciou správy priestorov, šetríme klientovi 15 % nákladov na upratovanie.

%

Vymenili sme 41 zastaraných klimatizačných jednotiek s obsahom neekologického chladiva za moderné a ekologické zariadenia. Vďaka tomu je prevádzka týchto nových zariadení o 30 % úspornejšia.

Výzvy projektu

Pohotovosť
Slovak Telekom využíva 24 hodinový dispečing počas 7 dní v týždni na zabezpečenie prevádzky zariadení a zachovanie komfortu pracovného prostredia zamestnancov. Skupina BK garantuje nástup na odstraňovanie poruchy do 30 minút.

Komplexnosť
Synergiou znalostí a vzájomnou spoluprácou našich špecialistov z viacerých odborov, poskytujeme klientovi hladký a bezproblémový priebeh riešenia požiadaviek a za riešenie požiadaviek preberáme plnú zodpovednosť.

Dostupnosť
V každom regióne Slovenska máme svoje tímy špecialistov, vďaka čomu dokážeme rýchlo a flexibilne reagovať na špeciálne požiadavky klienta a samotná realizácia úloh tak prebehne promptnejšie a efektívnejšie.

Upratujeme 175 180 m² interiérových plôch v najvyššej kvalite. Okrem toho zabezpečujeme zimnú a letnú údržbu exteriérových plôch na viac ako 350 objektoch po celom Slovensku.

Staráme sa o 3 500 klientov / zamestnancov Slovak Telekom. Každému z nich venujeme individuálny prístup a zabezpečujeme komfort na pracovisku od ulomeného kolieska na stoličke cez pokazený kávovar až po teplotu v kancelárii.

Za 8 dní sme kompletne presťahovali 1 200 pracovných miest. Dokážeme presťahovať pracovné miesto bez toho, aby bol narušený komfort pracovného prostredia zamestnancov zákazníka.

Modernizácia riadiacich systémov pre vykurovanie je liekom na riešenie neefektívnej prevádzky budov a minimalizuje náklady na vykurovanie. Systémy automatického riadenia chodu tepelných zdrojov efektívne znižujú vysoké spotreby vstupných energií a ďalšie náklady spojené s prevádzkou.

Marek Šíma
Projektový manažér pre projekt Slovak Telekom

Galéria obrázkov k projektu

BK logo

Spoločnosť BK na základe svojich dlhoročných skúseností prináša svojim klientom komplexné a efektívne riešenia v oblasti technológií budov v súlade s európskymi a svetovými štandardmi. Spoločnosť BK má viac ako 25 ročnú históriu a svoje služby poskytuje okrem Slovenska aj na zahraničných trhoch.

Sociálne siete