BK prináša svojim klientom komplexné a efektívne riešenia v oblasti elektroinštalácie, facility managementu, výrobe rozvádzačov, stavebných rekonštrukcií a fit outov

Dlhodobé skúsenosti

Dlhodobo pôsobíme v medzinárodnom prostredí. Dokážeme sa vysporiadať so špecifikami rôznych trhov.

Tím odborníkov

Zamestnávame a udržiavame dlhodobé vzťahy s profesionálmi schopnými plne sa prispôsobovať požiadavkám klientov.

Flexibilita

Snažíme sa pracovať tak aby sme sa vždy prispôsobili predstavám a požiadavkám klienta.

Elektroinštalácie

Spoločnosť BK, a.s. sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti technologických inštalácii budov od počiatočného návrhu až po finálne vyhotovenie.

Našim cieľom je poskytnúť klientovi komplexný balík elektroinštalačných činností. Vypracujeme projekt, zabezpečíme dodávku materiálu, zrealizujeme montáž a elektrické zariadenia uvedieme do prevádzky. Naše činnosti realizujeme pre klientov z komerčného, administratívneho, industriálneho a verejného sektora.

Vysokonapäťové sústavy

 • trafostanice a kioskové trafostanice,
 • 22 kV prípojky,
 • vysokonapäťové rozvádzače.


Silnoprúdové inštalácie

 • nízkonapäťové rozvádzače do 1 000V,
 • kabeláž,
 • záložné zdroje elektrickej energie,
 • osvetľovacie telesá,
 • koncové prvky,
 • vonkajšie osvetlenie.


Slaboprúdové inštalácie

 • bezpečnostné systémy (EZS, EPS, HSP),
 • CCTV,
 • prístupové systémy,
 • štruktúrovaná kabeláž,
 • domové dorozumievacie video a audiosystémy,
 • meranie a regulácia.

Facility management

Okrem správy nehnuteľností poskytujeme v rámci facility managementu aj komplex podporných služieb, ktoré optimalizujú prevádzkové náklady klienta.

Vďaka našim službám klient efektívnejšie využíva svojich zamestnancov na pracovnú činnosť, čo má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na jeho ekonomický rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti. V rámci štandardov poskytovaných služieb si naša skupina zakladá na poskytovaní nonstop podpory vrátane 24 hodinového dispečingu a helpdesku, ktorý prispieva k dlhodobej spokojnosti a stabilnej spolupráci s našimi partnermi.

Cieľ facility managementu:

 • predĺžiť životnosť zariadení,
 • predchádzať vzniku incidentov výkonom preventívnej údržby,
 • odbremeniť klienta od podporných činností,
 • poskytnutím služieb a riešení na kľúč prispieť k zníženiu prevádzkových nákladov a k zvýšeniu zisku.

Práce vykonávame nasledovnými spôsobmi:

 • Pravidelnými periodickými návštevami na budove, resp. objekte,
 • Trvalou obsluhou technického pracovníka alebo viacerých pracovníkov podľa potrieb a požiadaviek zákazníka,
 • Objednávkou zákazníka prostredníctvom nášho dispečingu.

Naše servisné strediská sú rovnomerne rozložené vo všetkých regiónoch Slovenska, vďaka čomu dokážeme zabezpečiť dojazd pracovníkov na miesto incidentu do 2 hodín, u niektorých klientov už do 30 minút. Každé servisné stredisko je vybavené tímom skúsených pracovníkov s profesionálnym technickým vybavením.

Hard services

 • Prevádzka, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky,
 • Elektroinštalácia a elektrické zariadenia,
 • Osvetlenie, núdzové osvetlenie,
 • Plyn, voda, kanalizácia,
 • Vykurovanie, TÚV,
 • VZT a klimatizácia,
 • Výťahy, zdvíhacie zariadenia,
 • Bezpečnostné systémy (EZS, EPS),
 • Meranie a regulácia,
 • Protipožiarne zabezpečenie a SHZ,
 • Stavebné úpravy,
 • Zámočnícke a stolárske opravy,
 • Inštalatérske opravy

Soft services

 • Helpdesk a 24 hodinový dispečing,
 • Energetika,
 • Návrhy na realizácie úspor a analýza návratnosti investícií,
 • Zimná a letná údržba,
 • Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia,
 • Odpadové hospodárstvo a environmentálne služby,
 • Sťahovanie,
 • Výkon požiarneho technika a BOZP,
 • Inventarizácia majetku,
 • Správa priestorov,
 • Administratívne služby,
 • Upratovanie, údržba zelene,
 • Recepcia, ochrana objektov

Stavebné rekonštrukcie a fit out

Od roku 2017 sa naša spoločnosť začala venovať oblasti stavebných rekonštrukcii a fit-outu, kde našim klientom poskytujeme komplexné služby.

Naša spoločnosť preberá zodpovednosť za projekt od počiatočného návrhu až po odovzdanie priestoru na mieru. Na základe našich dlhoročných skúseností v technologickej oblasti vieme v prípravných fázach projektu predísť väčšine kolízii a časových prestupov a skrátiť tým celkový čas realizácie diela.

Našim hlavným zámerom pri realizácii projektu je dodržiavanie termínov, s cieľom poskytnúť najefektívnejšie možné riešenia a vysokú kvalitu vykonaných prác a dodávok, ktoré vedú k spokojnosti klienta.

O Váš projekt sa postará náš tím, ktorý pozostáva z odborníkov z rôznych oblastí. Postaráme sa o kontrolu procesu tak, aby výsledok zodpovedal predstavám klienta.

Projektová dokumentácia 

 • Navrhnutie space plánu, architektúra, akustika interiéru
 • Zdravotechnika,
 • Protipožiarna ochrana (Systémy EPS, SHZ a HSP),
 • Elektroinštalácia (vrátene silnoprúdov, slaboprúdov a štrukturálnej kabeláže),
 • Rozvody chladenia, kúrenia, kompletná vzduchotechnika,
 • Meranie a regulácia.

 

Kompletná realizácia jednotlivých častí

 • Architektúra – búracie práce, montáže, demontáže, SDK, sklené systémy, oceľové konštrukcie, akustické riešenia, podlahy, obklady a iné,
 • Zdravotechnika – rozvody vody a kanalizácie, dažďové systémy, dodávky a montáž prečerpávacích staníc tlakovej kanalizácie, dodávky a montáž odlučovačov tuku a iné,
 • Silnoprúdové inštalácie – kompletná realizácia vrátane výroby rozvádzačov,
 • Slaboprúdové inštalácie – kompletná realizácia vrátane dochádzkového systému, kamerového systému a štruktúrovanej kabeláže,
 • Požiarne zabezpečenie EPS, SHZ a HSP, dodávka požiarnej vody, dodávka a montáž hydrantov a sprinklerov, inštalácia požiarných rozvodov, ventilátorov, požiarných klapiek, inštalácia dymových clon a iné.
 • Vzduchotechnika, kúrenie a chladenie,
 • Kompletné meranie a regulovanie

 

Výroba rozvádzačov

Naše skúsenosti s výrobou rozvádzačov nízkeho napätia siahajú do roku 2008.Výrobu realizujeme na základe vlastného projektovania alebo na objednávku podľa dodanej projektovej dokumentácie, v zmysle individuálnych potrieb a požiadaviek klienta.

Okrem výroby zabezpečujeme aj ich dodávku a montáž pre konečného spotrebiteľa a elektroinštalačné firmy. Naše produkty vyrábame v súlade s európskymi a medzinárodnými normami. Spokojnosť klienta a kvalita našich výrobkov je pre nás prvoradá, preto pri dodávke komponentov spolupracujeme so spoločnosťami, ako Schneider Electric, Eaton Electric, Legrand, ABB a ďalší.

Výroba rozvádzačov 

 • Bytové rozvádzače,
 • Svetelné rozvádzače,
 • Motorické rozvádzače,
 • Elektromerové rozvádzače,
 • Staveniskové rozvádzače,
 • Rozvádzače pre VZT,
 • Zásuvkové skrine.

 

Vybrané referencie

 • Nákupné centrum EUROVEA, Bratislava
 • Letisko M.R. Štefánika Bratislava
 • Hotel Mercure Bratislava
 • Hotel Saffron Bratislava
 • Billa
 • Volkswagen Slovakia, Bratislava
 • Grand Hotel, N´Djamena, Čad
 • Univesite de Toukra, Čad
 • Draka Comteq Slovakia, Prešov
 • Národný futbalový štadión
 • Polyfunkčný súbor objektov Premiére
 • Jaguár Land Rover Nitra
 • Výrobný závod Brose Previdza
 • Obytný súbor Muchovo námestie
 • Obchodné centrum Polus Bratislava
 • Nemocnica novej generácie Bratislava

 

Nie je nad osobný kontakt

Pošlite nám Vaše otázky alebo požiadavky a čoskoro sa Vám ozveme.

BK logo

Spoločnosť BK na základe svojich dlhoročných skúseností prináša svojim klientom komplexné a efektívne riešenia v oblasti technológií budov v súlade s európskymi a svetovými štandardmi. Spoločnosť BK má viac ako 25 ročnú históriu a svoje služby poskytuje okrem Slovenska aj na zahraničných trhoch.

Sociálne siete