Stavebné rekonštrukcie

Zameriavame sa na riadenie stavebných projektov, ktoré vyžadujú moderné manažérske znalosti a pochopenie procesu projektovania a výstavby. Zabezpečujeme koordináciu všetkých aspektov stavebného projektu od jeho počiatočného návrhu až po dokončenie, pričom berieme do úvahy individuálne požiadavky a potreby našich klientov.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v technologickej oblasti sme schopní v prípravnej fáze projektu predchádzať väčšine kolízií a časových prestupov, čím skracujeme celkový čas realizácie projektu a zabezpečujeme jeho plynulý priebeh. Naším cieľom je poskytnúť klientom najlepšie riešenia, ktoré budú vyhovovať ich požiadavkám a zabezpečia úspešnú realizáciu stavebného projektu. Sme odhodlaní zabezpečiť, aby bol každý projekt ukončený včas, v rámci stanoveného rozpočtu a so zohľadnením najvyšších kvalitatívnych štandardov.

Naše služby

Našim hlavným zámerom pri realizácii projektu je dodržiavanie termínov, s cieľom poskytnúť čo najefektívnejšie možné riešenia a vysokú kvalitu vykonaných prác a dodávok, ktoré vedú k spokojnosti klienta.

Výhody našich riešení:

✓  Navrhnutie space plánu          Architektúra

  Akustika interiéru                     Zdravotechnika

  Protipožiarna ochrana            Elektroinštalácia

  Elektroinštalácia                      Rozvody chladenia a kúrenia

  Vzduchotechnika                     Meranie a regulácia

Realizácie