Klimatizácie

Poskytujeme servis a montáž vzduchotechniky (VZT) a klimatizačnej techniky (HVAC), s dôrazom na kvalitu, spoľahlivosť a efektivitu. V súčasnosti realizujeme paušálny profylaktický servis na 400 objektoch po celej Slovenskej republike.

Naši skúsení technici majú za úlohu zabezpečiť bezproblémový chod vzduchotechniky a klimatizácie v týchto objektoch prostredníctvom preventívnej údržby. Dôkladne monitorujeme stav systémov a včas identifikujeme potenciálne problémy, aby sme predišli výpadkom a zabezpečili optimálnu prevádzku.

Okrem toho ponúkame aj profesionálny servis, ktorý sa zameriava na odborné zaobchádzanie so systémami a zariadeniami vzduchotechniky, ústredného kúrenia a chladenia.

Naše služby

Výhody našich riešení:

✓   Kontrola

   Poradenstvo

   Automatizácia

   Meranie

   Regulácie