OC VIVO

REKONŠTRUKCIA OBCHODNÉHO CENTRA VIVO V BRATISLAVE

Rozsah služieb:

• Architektúra
• Vzduchotechnika
• Meranie a regulácia
• Zdravotechnika
• Elektroinštalácia
• Kamerový systém
• Požiarne zabezpečenie
• EPS, HSP
• Odvod dymu a tepla