Československá obchodná banka

TECHNICKÁ PREVÁDZKA A ÚDRŽBA NEHNUTEĽNOSTÍ V RÁMCI SR

Rozsah služieb:

• Prevádzka a údržba elektrických zariadení a vyhradených technických zariadení
• Plnenie zákonom stanovených predpisov v zmysle zákonov SR
• Preventívna a operatívna údržba elektrických zariadení, VTZ a objektu
• Stredné a drobné opravy
• Odborné prehliadky, skúšky a OUS pre VTZ
• Nonstop – dispečing
• Energo poradenstvu
• Databáza vecných a časových plánov výkonu revízií, odborných prehliadok a skúšok
vyhradených technických zariadení