BENU Lekáreň

TECHNICKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA PREVÁDZOK ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ V RÁMCI SR

Rozsah služieb:

• 24/7 služba dispečingu pre nahlasovanie porúch, závad, havárií a požiadaviek objednávateľa
• Technická správa
• Výkon servisu automatických dverí
• Výkon kontrola, revízie elektrospotrebičov
• Servis a opravy elektroinštalácií
• Servis výťahov
• Servis plynových kotlov
• Servis klimatizácie a vzduchotechniky
• Drobné vodoinštalačné práce
• Drobné elektro-opravy
• Drobné stavebné opravy
• Technik požiarnej ochrany
• Deratizácia
• Pasportizácia objektov