Obytný súbor ZWIRN

ELEKTROINŠTALÁCIE OBYTNÉHO SÚBORU ZWIRN V BRATISLAVE

Rozsah služieb:

• Silnoprúdové inštalácie
• Bleskozvod
• Prípojka NN
• Osvetlenie
• Areálové osvetlenia