Pradiareň 1900

TECHNICKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA HISTORICKEJ BUDOVY PRADIAREŇ 1900 V BRATISLAVE

Rozsah služieb: 

• Prevádzka a obsluha technických zariadení
• Kontrola, údržba a servis technických zariadení a stavebných častí
• Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
• Pohotovostná havarijná služba
• Služby dispečingu 24/7, HelpDesk
• CAFM systém pre správu a údržbu budov
• Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia