Administratívna budova Tower 5

ELEKTROINŠTALÁCIE KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV V ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE TOWER 5 V BRATISLAVE

Rozsah služieb:

• Silnoprúdové inštalácie
• Osvetlenie