Jaguar Land Rover Slovakia

ELEKTROINŠTALÁCIE ZÁVODU JAGUAR LAND ROVER SLOVAKIA V NITRE

Rozsah služieb: 

• Trafostanica 22kv
• Dodávka a montáž rozvádzačov
• Dodávka NN
• Bezpečnostné a kamerové systémy CCTV