Obytný súbor Nuppu

ELEKTROINŠTALÁCIE OBYTNÉHO SÚBORU NUPPU V BRATISLAVE

Rozsah služieb: 

• Umelé osvetlenie
• Bleskozvod a uzemnenie
• Štruktúrovaná kabeláž
• Videovrátnik
• Prípojky NN