Čerpacie stanice Slovnaft

ÚDRŽBA, SERVIS A DODÁVKA ELEKTRICKÝCH, STROJNÝCH A STAVEBNO-TECHNICKÝCH ZARIADENÍ V RÁMCI SR

Rozsah služieb:

• Údržba a opravy elektrických zariadení
• Údržba a opravy strojných zariadení
• Údržba a opravy stavebnotechnických zariadení
• Preventívna a operatívna údržba
• Drobné a stredné opravy
• Investície
• Odborné prehliadky a skúšky VTZ
• 24 hod. dispečing
• Mimoriadna údržba