UniCredit Bank

TECHNICKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA NEHNUTEĽNOSTÍ V RÁMCI SR

Rozsah služieb:

• Obsluha, revízie a prehliadky kotolní
• Revízie elektroinštalácie, bleskozvodov a trafostaníc
• VZT, chladenie, protipožiarné klapky, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, MaR
• Výťahy, automatické dvere, brány, rampy, mreže
• Odpadové hospodárstvo, životné prostredie
• Upratovanie, starostlivosť o zeleň
• Požiarna ochrana, BOZP, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov
• Profylaxie UPS, dieselagregáty
• Energetický manažment
• Administratívne činnosti, reporting
• Preventívna údržba
• Mimoriadna údržba
• Drobné a stredné opravy