Slovak Telekom

TECHNICKÁ PREVÁDZKA A ÚDRŽBA NEHNUTEĽNOSTÍ V RÁMCI SR

Rozsah služieb:

• Prevádzka a údržba nehnuteľností a TZ
• Preventívna a operatívna údržba
• Drobné a stredné opravy
• Odborné prehliadky a skúšky VTZ
• 24 hod. dispečing
• Energetika (voda, teplo, plyn)
• Mimoriadna údržba
• Správa hnuteľného majetku
• Sťahovanie a správa priestorov
• Upratovanie a starostlivosť o zeleň
• Správa technickej dokumentácie
• Podpora pri predaji nehnuteľností