Národný futbalový štadión

ELEKTROINŠTALÁCIE NÁRODNÉHO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V BRATISLAVE

Rozsah služieb:

• Silnoprúdové inštalácie
• Požiarne zabezpečenie
• Areálové osvetlenie, verejné osvetlenie a rekonštrukcia VO
• Preložka NN
• Motorgenerátor
• Servis