Mestská štvrť Južné mesto

ELEKTROINŠTALÁCIE BYTOVEJ VÝSTAVBY MESTSKEJ ŠTVRTE JUŽNÉ MESTO V BRATISLAVE

Rozsah služieb:

• Dodávka a montáž silnoprúdových inštalácií
• Uzemnenie
• Bleskozvod
• Slaboprúdová inštalácia
• Vonkajšie osvetlenie