Gebrüder Weiss

ELEKTROINŠTALÁCIE LOGISTICKEJ HALY S ADMINISTRATÍVOU GEBRÜDER WEISS V SENCI

Rozsah služieb:

• Silnoprúdové inštalácie
• Verejné osvetlenie
• Uzemnenie
• Bleskozvod
• Dodávka a montáž rozvádzačov