OC Eurovea

ELEKTROINŠTALÁCIE OBCHODNÉHO CENTRA EUROVEA V BRATISLAVE – I. A II. FÁZA

Rozsah služieb:

• Rozvody vysokého napätia v areály
• Areálové a núdzové osvetlenie
• Dodávka a inštalácia sústavy 10 trafostaníc
• Dodávka a inštalácia záložného systému elektrickej energie
• Inštalácia 17 hlavných rozvodní
• Inštalácia viac ako 570 ďalších podružných rozvádzačov
• Rozvody pre architektonické a dekoračné osvetlenie
• Dodávka a montáž ekvipotencionálneho pospojovania
• Uzemnenie