Letisko M. R. Štefánika

ELEKTROINŠTALÁCIE ELEKTROMECHANICKEJ ČASTI STAVBY LETISKA V BRATISLAVE

Rozsah služieb:  

• Dodávka a montáž chladiaceho zariadenia
• Silnoprúdové rozvody
• Montáž káblových rozvodov nízkeho a vysokého napätia
• Verejného osvetlenie a káblovody
• Záložné systémy elektrickej energie
• Optických siete pre komunikáciu medzi jednotlivými technológiami terminálu
• Vzduchotechnika
• Stabilné hasiace zariadenia
• Odvody dymu a tepla
• Nabíjacie stanice akumulátorových vozíkov
• Zaizolované rozvody potrubia chladiacej vody
• Odpadové hospodárstvo